Limerick .(Luimneach)..................................Irlande

Publié le par Philippe

Limerick .(Luimneach en irlandais )est située à l'Ouest de l'Irlande sur une île et le long du fleuve Shannon, dans le comté du même nom.


Alors que la reine Margrete 1. regerede i Norden, nåede antonitterne i 1391 fra Nordtyskland til Danmark, købte jord i Angel ved Maarkær og grundlagde et nyt kloster her. statué dans le nord, a atteint antonitterne en 1391 du nord de l'Allemagne au Danemark, a acheté le terrain en Maarkær par Angel et a fondé un nouveau monastère. Omkring 1470 oprettede de et datterkloster i Præstø og fik overdraget sognekirken af Kong Christian 1. Autour de 1470 ils ont créé un datterkloster à Limerick et a été chargé de sognekirken du roi chrétien 1. Klosteret, der blev bygget nord for kirken, fik pavelig stadfæstelse i 1474 og var indviet til Vor Frue og Skt. Klosteret, co

Les moines à Raglan est vite dans le processus de guérison des malades et les pauvres soins. Og efter ordenens vedtægt skulle de én gang ugentlig på gader og stræder og i de nærliggende landsbyer opsøge fattige og nødlidende. Et après la loi, une fois la semaine dans les rues et ruelles et dans les environs des villages visiter les pauvres et les nécessiteux. De fattige og syge blev betragtet som klosterets rette ejere og herrer. Les pauvres et les malades étaient considérés comme klosterets les titulaires de droits et collègues. Munkene var tjenere. Les moines sont des serveurs. "Derfor skal lemmernes (de fattiges) mad være mindst lige så god som brødrenes, thi det ville være urigtigt, at husets herrer lider savn, mens tjenerne lever i overflod." "Par conséquent, la face interne des membres (les pauvres) les denrées alimentaires être au moins aussi bien comme des frères, car il serait incorrect de maison collègues doivent souffrir, alors que les fonctionnaires vivent dans l'abondance." Sådan står der i forplejningsreglerne fra omkring 1500. Comment fonctionne le forplejningsreglerne autour de 1500.


Deomtaler også, at der (når det er muligt) skal serveres brød, saltmad, kål og fersk kød på hverdage. Ils mentionnent également que (si possible) pour être servi, pain, saltmad, le chou et de viandes fraîches en semaine. Smør, sild, brød og anden fisk på fastedage og dertil 4 stobe øl dagligt. Beurre, le hareng, le pain et d'autres poissons dans leur fastedage et 4 stobe bière par jour. Der er ikke noget at sige til, at antoniterne blev værdsat af den jævne befolkning! Il n'ya rien à dire à ce antoniterne a été apprécié par les gens ordinaires!

 

 

Tau-cross ou Antonius-cross Kloster --
nakken i Præstø. cou à Limerick. (Foto: Nils Hartmannn)

 

 

......Il est sans doute a augmenté plus rapidement pour les moines qui pourraient fournir des revenus supplémentaires en vendant des pilgrimstegn - souvenirs - le valfartende. De har fået lavet støbeform(e), og fremstillingen af Thau-korsene med den særlige Præstø-indskrift er gået i gang. Ils ont été faites moule (e) et la fabrication de Thau-korsene avec les Raglan-légende a commencé. Produktionen er formentlig fortsat helt frem til reformationen, hvor ordenen forsvandt fra Præstø. La production est susceptible de continuer jusqu'à la Réforme, où l'ordre a disparu de Raglan. Herefter kom klosteret til at "stå øde og tomt", og i 1563 gav Frederik 2. Puis est venue monastère de «rester à l'déserte et vide", et en 1563 a donné Frederik 2. ordre til, at det skulle nedrives. afin que celui-ci doit être démoli.

 

 

 

 

 

nakken i forbindelse med Præstø 600- cou dans le contexte de Raglan 600 --
års jubilæum. anniversaire. (Foto: Nils Hartmannn)

 

Nb : Texte ''Brut de décoffrage''en attente d'une traduction Française correcte.

Publié dans Reste du Monde

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article